The Righteous Among The Nations; vervolg

12-04-2016 21:12

Alle voorbereidngen zijn getroffen en morgen is het dan zo ver om deze prachtige database te gaan invoegen in het Neerlandsch Verzetsmonument