Natzweiler

13-02-2016 08:47

Heb een  lijst  van oud-kampgevangenen van concentratiekamp Natzweiler opgesnord, met daarop 588 namen die ik komende tijd ga verwerken in de Verzetslijst. 

https://www.natzweiler.nl/vriendenkring/namenlijst