Het Verborgen Front

03-03-2016 21:09

Het boek Het Verborgen Front over verzetsgroeperingen in de provincie Limburg heeft lijsten waarin 432 verzetsstrijders worden genoemd.

Achterin het boek is een lijst gepubliceerd met arrestaties van communisten en radikale socialisten. Weet nog niet zo goed wat ik daarmee aanmoet. Is het navragen bij het NIOD waard.

Voor de rest worden er veel namen genoemd in de teksten door heel het boek en zal hier en daar wat steekproeven nemen of dat nieuwe namen zijn of dat het gaat om de mensen die al voorkomen op de lijsten.