Het Verborgen Front; vervolg

08-03-2016 21:07

Bij Hoofdstuk 3;

Hulpverlening aan uit Duitsland ontvluchte (Franstalige) krijgsgevangenen

heeft nog eens 507 namen opgeleverd. Nu nog samenvoegen met het Verzetsmonument