Februari Staking

09-06-2017 11:52

Ik heb een link gevonden via Facebook dat verwijst naar een PDF bestand met ongeveer 4400 namen van (ambtelijke) februari-stakers te Amsterdam. Vrijwel allen zijn te vinden in de archiefkaarten van het Amsterdams archief.

De komende dagen zal ik gaan beginnen met invoegen.